Ana Sayfa / Genel / Windows Kısayolları

Windows Kısayolları

Sosyal Medya'da Paylaş & Destek ol!

Windows 7

Genel klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda genel klavye kısayolları bulunmaktadır.

Bu tuşa basın  Yapılacak işlem
F1 Yardım’ı görüntüleme
Ctrl + C (veya Ctrl + Insert tuşu) Seçili öğeyi kopyalama
Ctrl + X Seçili öğeyi kesme
Ctrl + V (veya Shift + Insert) Seçili öğeyi yapıştırma
Ctrl + Z Eylemi geri alma
Ctrl + Y Bir eylemi yineleme
Delete tuşu (veya Ctrl + D) Seçili öğeyi silip Geri Dönüşüm Kutusu’na taşıma
Shift + Delete tuşu Seçili öğeyi Geri Dönüşüm Kutusu’na taşımadan silme
F2 Seçili öğeyi yeniden adlandırma
Ctrl + Sağ Ok tuşu İmleci bir sonraki sözcüğün başlangıcına taşıma
Ctrl + Sol Ok tuşu İmleci bir önceki sözcüğün başlangıcına taşıma
Ctrl + Aşağı Ok tuşu İmleci bir sonraki paragrafın başlangıcına taşıma
Ctrl + Yukarı Ok tuşu İmleci bir önceki paragrafın başlangıcına taşıma
Ctrl + Shift ve bir ok tuşu Metin bloğu seçme
Shift tuşu ve bir ok tuşu Pencerede veya masaüstünde birden fazla öğe seçme veya bir belge içinde metin seçme
Herhangi bir ok tuşu ile birlikte Ctrl + Ara çubuğu Pencerede veya masaüstünde ayrı ayrı birden çok öğe seçme
Ctrl + A Belge veya penceredeki tüm öğeleri seçme
F3 Dosya veya klasör arama
Alt + Enter Seçili öğeye ilişkin özellikleri görüntüleme
Alt+F4 Etkin öğeyi kapatma veya etkin programdan çıkma
Alt + Ara çubuğu Etkin pencerenin kısayol menüsünü açma
Ctrl + F4 Etkin belgeyi kapatma (çok sayıda belgeyi aynı anda açmanıza izin veren programlarda)
Alt + Sekme tuşu Açık öğeler arasında geçiş yapma
Ctrl + Alt + Sekme tuşu Açık öğeler arasında geçiş yapmak için ok tuşlarını kullanın
Ctrl + Farenin kaydırma tekerleği Masaüstündeki simgelerin boyutunu değiştirme
Windows logo tuşu

Windows logo tuşunun resmi

+ Sekme tuşu

Aero Flip 3-D kullanarak görev çubuğundaki programlar arasında geçiş yapma
Ctrl+Windows logo tuşu

Windows logo tuşunun resmi

+ Sekme tuşu

Aero Flip 3-D ile görev çubuğundaki programlar arasında geçiş yapmak için ok tuşlarını kullanın
Alt + Esc tuşu Öğeler arasında, açılış sırasına göre geçiş yapma
F6 Bir penceredeki veya masaüstündeki ekran öğeleri arasında geçiş yapma
F4 Windows Gezgini’nde adres çubuğu listesini görüntüleme
Shift + F10 Seçili öğenin kısayol menüsünü görüntüleme
Ctrl + Esc tuşu Başlangıç menüsünü açın
Alt + altı çizili harf Karşılık gelen menüyü görüntüleme
Alt + altı çizili harf Menü komutunu (veya diğer altı çizili komutu) gerçekleştirme
F10 Etkin programda menü çubuğunu etkinleştirme
Sağ Ok tuşu Sağ taraftaki bir sonraki menüyü veya bir alt menüyü açma
Sol Ok tuşu Sol taraftaki bir sonraki menüyü açma veya bir alt menüyü kapatma
F5 (veya Ctrl + R) Etkin pencereyi yenileme
Alt + Yukarı Ok tuşu Windows Gezgini’nde bir üst düzeydeki klasörü görüntüleme
Esc tuşu Geçerli görevi iptal etme
Ctrl + Shift + Esc tuşu Görev Yöneticisi’ni açma
Bir CD taktığınızda Shift CD’nin otomatik olarak oynatılmasını engelleme
Sol Alt + Shift Birden çok giriş dili etkinken giriş dilini değiştirme
Ctrl+Shift Birden fazla klavye düzeni etkinken klavye düzenini değiştirme
Sağ veya Sol Ctrl + Shift Sağdan sola okunan dillerde metin okuma yönünü değiştirmeİletişim kutusu klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, iletişim kutularında kullanılabilen klavye kısayolları yer almaktadır.

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
Ctrl + Sekme tuşu Sekmelerde ileriye doğru gitme
Ctrl + Shift + Sekme tuşu Sekmelerde geriye doğru gitme
Sekme tuşu Seçeneklerde ileri doğru gitme
Shift + Sekme tuşu Seçeneklerde geriye doğru gitme
Alt + altı çizili harf Söz konusu harfe ilişkin komutu yerine getirme (veya seçeneği belirleme)
Enter Birçok seçili komut için fareyle tıklamanın yerine geçer
Boşluk çubuğu Etkin seçenek bir onay kutusu ise, onay kutusunu işaretleme veya işaretini kaldırma
Ok tuşları Etkin seçenek bir seçenek düğmeleri grubuysa bir düğme seçme
F1 Yardım’ı görüntüleme
F4 Etkin listedeki öğeleri görüntüleme
Geri al tuşu Farklı Kaydet veya Aç iletişim kutusunda bir klasör seçili ise, bir üst düzeydeki klasörü açmaWindows logo tuşu klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda Windows logo tuşunu

Windows logo tuşunun resmi

kullanan kısayollar verilmiştir

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
Windows logo tuşu

Windows logo tuşunun resmi
Başlangıç menüsünü açma veya kapatma.
Windows logo tuşu

Windows logo tuşunun resmi

+ Duraklat tuşu

Sistem Özellikleri iletişim kutusunu görüntüleme.
Windows logo tuşu

Windows logo tuşunun resmi

+ D

Masaüstünü görüntüleme.
Windows logo tuşu

Windows logo tuşunun resmi

+ M

Tüm pencereleri simge durumuna küçültme.
Windows logo tuşu

Windows logo tuşunun resmi

+ Shift + M

Simge durumuna küçültülmüş pencereleri masaüstüne geri yükleme.
Windows logo tuşu

Windows logo tuşunun resmi

+ E

Bilgisayar’ı açma.
Windows logo tuşu

Windows logo tuşunun resmi

+ F

Bilgisayar arama (ağ üzerindeyseniz).
Windows logo tuşu

Windows logo tuşunun resmi

+ L

Bilgisayarınızı kilitleme veya kullanıcı değiştirme.
Windows logo tuşu

Windows logo tuşunun resmi

+ R

Çalıştır iletişim kutusunu açma.
Windows logo tuşu

Windows logo tuşunun resmi

+ T

Görev çubuğundaki programlarda gezinme.
Windows logo tuşu

Windows logo tuşunun resmi

+ sayı

Görev çubuğundaki sırasına göre, sabitlenmiş programı başlatma. Program zaten çalışıyorsa, o programa geçme.
Shift+Windows logo tuşu

Windows logo tuşunun resmi

+ sayı

Görev çubuğundaki sırasına göre, sabitlenmiş programın yeni bir örneğini başlatma.
Ctrl+Windows logo tuşu

Windows logo tuşunun resmi

+ sayı

Görev çubuğundaki sırasına göre, sabitlenmiş programın en son etkin penceresine geçiş yapma.
Alt+Windows logo tuşu

Windows logo tuşunun resmi

+ sayı

Görev çubuğundaki sırasına göre, sabitlenmiş programın Atlama Listesi’ni açma.
Windows logo tuşu

Windows logo tuşunun resmi

+ Sekme tuşu

Aero Flip 3-D kullanarak görev çubuğundaki programlar arasında geçiş yapma.
Ctrl+Windows logo tuşu

Windows logo tuşunun resmi

+ Sekme tuşu

Aero Flip 3-D ile görev çubuğundaki programlar arasında geçiş yapmak için ok tuşlarını kullanın.
Ctrl+Windows logo tuşu

Windows logo tuşunun resmi

+ B

Bildirim alanında bir ileti gösteren programa geçme.
Windows logo tuşu

Windows logo tuşunun resmi

+ Ara çubuğu

Masaüstünün önizlemesini yapma.
Windows logo tuşu

Windows logo tuşunun resmi

+ Yukarı Ok tuşu

Pencerenin ekranı kaplamasını sağlama.
Windows logo tuşu

Windows logo tuşunun resmi

+ Sol ok tuşu

Pencerenin ekranın sol tarafını kaplamasını sağlama.
Windows logo tuşu

Windows logo tuşunun resmi

+ Sağ Ok tuşu

Pencerenin ekranın sağ tarafını kaplamasını sağlama.
Windows logo tuşu

Windows logo tuşunun resmi

+ Aşağı Ok tuşu

Pencereyi simge durumuna küçültme.
Windows logo tuşu

Windows logo tuşunun resmi

+ Home

Etkin pencere dışındaki tüm pencereleri simge durumuna küçültme.
Windows logo tuşu

Windows logo tuşunun resmi

+ Shift + Yukarı Ok tuşu

Pencereyi ekranın üstüne ve altına uzatma.
Windows logo tuşu

Windows logo tuşunun resmi

+ Shift + Sol Ok veya Sağ Ok tuşu

Bir pencereyi bir monitörden diğerine taşıma.
Windows logo tuşu

Windows logo tuşunun resmi

+ P

Sunum ekranı modunu seçme.
Windows logo tuşu

Windows logo tuşunun resmi

+ G

Araçlar arasında geçiş yapma.
Windows logo tuşu

Windows logo tuşunun resmi

+ U

Erişim Kolaylığı Merkezi’ni açma.
Windows logo tuşu

Windows logo tuşunun resmi

+ X

Windows Mobility Center’ı açma.Windows Gezgini klavye kısayolları

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
Ctrl + N Yeni bir pencere açma
Ctrl + W Geçerli pencereyi kapatma
Ctrl + Shift + N Yeni bir klasör oluşturma
End tuşu Etkin pencerenin en altını görüntüleme
Home Etkin pencerenin en üstünü görüntüleme
F11 Etkin pencereyle ekranı kaplama veya etkin pencereyi simge durumuna küçültme
Ctrl + Nokta (.) Resmi saat yönünde döndürme
Ctrl + Virgül (,) Resmi saat yönünün tersine döndürme
Num Lock + Sayısal tuş takımındaki yıldız işareti (*) Seçilen klasörün tüm alt klasörlerini görüntüleme
Num Lock + sayısal tuş takımındaki Artı İşareti (+) Seçilen klasörün içeriğini görüntüleme
Num Lock + sayısal tuş takımındaki Eksi İşareti (-) Seçili klasörü daraltma
Sol Ok tuşu Geçerli seçimi daraltma (genişletildiyse) veya üst klasörü seçme
Alt + Enter Seçilen öğenin Özellikler iletişim kutusunu açma
Alt + P Önizleme bölmesini gösterme
Alt + Sol Ok tuşu Önceki klasörü görüntüleme
Geri al tuşu Önceki klasörü görüntüleme
Sağ Ok tuşu Geçerli seçimi gösterme (daraltıldıysa) veya ilk alt klasörü seçme
Alt + Sağ Ok tuşu Sonraki klasörü görüntüleme
Alt + Yukarı Ok tuşu Üst klasörü görüntüleme
Ctrl + Shift + E Seçilen klasörün üstündeki tüm klasörleri görüntüleme
Ctrl + Farenin kaydırma tekerleği Dosya ve klasör simgelerinin boyutunu ve görünümünü değiştirme
Alt + D Adres çubuğunu seçme
 Ctrl + E  Arama kutusunu seçme
 Ctrl + F  Arama kutusunu seçmeGörev çubuğu klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda masaüstünde bulunan görev çubuğundaki öğelerle çalışmaya yönelik klavye kısayolları verilmiştir.

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
Shift + bir görev çubuğu düğmesine tıklama Bir programı açma veya programın başka bir örneğini hızla açma
Ctrl + Shift + bir görev çubuğu düğmesine tıklama Bir programı yönetici olarak açma
Shift + bir görev çubuğu düğmesine sağ tıklama Program için pencere menüsünü gösterme
Shift + gruplanmış bir görev çubuğu düğmesine sağ tıklama Grup için pencere menüsünü gösterme
Ctrl + gruplanmış görev çubuğu düğmesine tıklama Grup pencereleri arasında gezinmeMasaüstü klavye kısayollarında Uzak Masaüstü Bağlantısı

Aşağıdaki tabloda, Uzak Masaüstü Bağlantısı ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları yer almaktadır.

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
Alt + Page Up tuşu Uygulamalar arasında soldan sağa geçme
Alt + Page Down tuşu Uygulamalar arasında sağdan sola geçme
Alt + Insert tuşu Programlar arasında başlatıldıkları sırayla geçiş yapma.
Alt + Home Başlangıç menüsünü görüntüleme.
Ctrl + Alt + Break tuşu Pencere ve tam ekran arasında geçiş yapma
Ctrl + Alt + End tuşu Windows Güvenliği iletişim kutusunu görüntüleme
Alt + Delete tuşu Sistem menüsünü görüntüleme.
Ctrl + Alt + sayısal tuş takımındaki Eksi İşareti (-) İstemcideki etkin pencerenin bir kopyasını Terminal sunucusu panosuna yerleştirin (yerel bilgisayarda Alt+PrtScn tuşuna basmayla aynı işlevi görür).
Ctrl + Alt + sayısal tuş takımındaki Artı İşareti (+) Tüm istemci penceresi alanının bir kopyasını Terminal sunucusu panosuna yerleştirme (yerel bilgisayarda PrtScn tuşuna basmayla aynı işlevi görür).
Ctrl + Alt + Sağ Ok tuşu Uzak Masaüstü denetimlerinden ana bilgisayar programındaki bir denetime (örneğin, bir düğme veya metin kutusu) “sekme”. Uzak Masaüstü denetimleri başka bir ana bilgisayar programına katıştırıldığında kullanışlıdır.
Ctrl + Alt + Sol Ok tuşu Uzak Masaüstü denetimlerinden ana bilgisayar programındaki bir denetime (örneğin, bir düğme veya metin kutusu) “sekme”. Uzak Masaüstü denetimleri başka bir ana bilgisayar programına katıştırıldığında kullanışlıdır.

 

Not

Ctrl+Alt+Break ve Ctrl+Alt+End birleşimi, uzak bilgisayarı Windows klavye kısayollarını

tanıyacak biçimde ayarladığınızda bile tüm Uzak Masaüstü oturumlarında kullanılabilir.Paint klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Paint ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları yer almaktadır.

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
Ctrl + N Yeni bir resim oluşturma
Ctrl + O Mevcut bir resmi açma
Ctrl + S Resimdeki değişiklikleri kaydetme
F12 Resmi yeni bir dosya olarak kaydetme
Ctrl + P Resim yazdırma
Alt+F4 Resmi ve Paint penceresini kapatma
Ctrl + Z Değişikliği geri alma
Ctrl + Y Değişikliği yineleme
Ctrl + A Resmin tamamını seçme
Ctrl + X Seçimi kesme
Ctrl + C Seçimi Pano’ya kopyalama
Ctrl + V Pano’daki seçimi yapıştırma
Sağ Ok tuşu Seçimi veya etkin şekli bir piksel sağa taşıma
Sol Ok tuşu Seçimi veya etkin şekli bir piksel sola taşıma
Aşağı Ok Seçimi veya etkin şekli bir piksel aşağı taşıma
Yukarı Ok Seçimi veya etkin şekli bir piksel yukarı taşıma
Esc tuşu Seçimi iptal etme
Delete Seçimi silme
Ctrl + B Seçili metni kalınlaştırma
Ctrl + + Fırçanın, çizginin veya şekil anahattının genişliğini bir piksel artırma
Ctrl + – Fırçanın, çizginin veya şekil anahattının genişliğini bir piksel azaltma
Ctrl + U Seçili metnin altını çizme
Ctrl + E Özellikler iletişim kutusunu açma
Ctrl + W Yeniden Boyutlandır ve Eğ iletişim kutusunu açma
Ctrl + Page Up Büyütme
Ctrl + Page Down Küçültme
F11 Resmi tam ekran modunda görüntüleme
Ctrl + R Cetveli gösterme veya gizleme
Ctrl + G Kılavuz çizgilerini gösterme veya gizleme
 F10 veya Alt  Tuş ipuçlarını görüntüleme
 Shift + F10  Geçerli kısayol menüsünü gösterme
 F1  Paint Yardımı’nı açmaWordPad klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, WordPad ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları yer almaktadır.

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
Ctrl + N Yeni bir belge oluşturma
Ctrl + O Mevcut bir belgeyi açma
Ctrl + S Belgedeki değişiklikleri kaydetme
F12 Belgeyi yeni bir dosya olarak kaydetme
Ctrl + P Belgeyi yazdırma
Alt+F4 WordPad’i kapatma
Ctrl + Z Değişikliği geri alma
Ctrl + Y Değişikliği yineleme
Ctrl + A Belgenin tümünü seçme
Ctrl + X Seçimi kesme
Ctrl + C Seçimi Pano’ya kopyalama
Ctrl + V Pano’daki seçimi yapıştırma
Ctrl + B Seçili metni kalınlaştırma
Ctrl + I Seçili metni italik duruma getirme
Ctrl + U Seçili metnin altını çizme
Ctrl + = Seçili metni alt simge yapma
Ctrl + Shift + = Seçili metni üst simge yapma
Ctrl + L Metni sola hizalama
Ctrl + E Metni ortalama
Ctrl + R Metni sağa hizalama
Ctrl + J Metni iki yana yaslama
Ctrl + 1 Tek satır aralık ayarlama
Ctrl + 2 Çift satır aralık ayarlama
Ctrl + 5 Satır aralığını 1,5 olarak ayarlama
Ctrl + Shift + > Yazıtipi boyutunu artırma
Ctrl + Shift + < Yazıtipi boyutunu azaltma
Ctrl + Shift + A Tüm karakterleri büyük harf olarak değiştirme
Ctrl + Shift + L Madde işareti stilini değiştirme
Ctrl + D Microsoft Paint çizimi ekleme
Ctrl + F Belgede metin bulma
F3 Bul iletişim kutusunda sonraki metin örneğini bulma
Ctrl + H Belgede metin değiştirme
 Ctrl + Sol Ok tuşu  İmleci bir sözcük sola taşıma
 Ctrl + Sağ Ok tuşu  İmleci bir sözcük sağa taşıma
 Ctrl + Yukarı Ok tuşu  İmleci bir satır yukarı taşıma
 Ctrl + Aşağı Ok tuşu  İmleci bir satır aşağı taşıma
 Ctrl + Home  Belgenin başına taşıma
 Ctrl + End  Belgenin sonuna taşıma
 Ctrl + Page Up  Bir sayfa yukarı taşıma
 Ctrl + Page Down  Bir sayfa aşağı taşıma
 Ctrl + Delete  Sonraki sözcüğü silme
 F10  Tuş ipuçlarını görüntüleme
 Shift + F10  Geçerli kısayol menüsünü gösterme
 F1  WordPad Yardımı’nı açmaHesap Makinesi klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Hesap Makinesi ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları yer almaktadır.

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
Alt+1 Standart moda geçme
Alt+2 Bilimsel moda geçme
Alt+3 Programcı moduna geçme
Alt+4 İstatistikler moduna geçme
Ctrl + E Tarih hesaplamalarını açma
Ctrl + H Hesaplama geçmişini açma veya kapatma
Ctrl + U Birim dönüştürmeyi açma
Alt + C Tarih hesaplamaları ve çalışma sayfalarını hesaplama veya çözme
F1 Hesap Makinesi Yardımı’nı açma
Ctrl + Q M- düğmesine basma
Ctrl + P M+ düğmesine basma
Ctrl + M MS düğmesine basma
Ctrl + R MR düğmesine basma
Ctrl + L MC düğmesine basma
% % düğmesine basma
F9 +/– düğmesine basma
/ / düğmesine basma
* * düğmesine basma
+ + düğmesine basma
düğmesine basma
R 1/× düğmesine basma
@ Karekök düğmesine basma
0–9 Sayı düğmelerine (0 – 9) basma
= = düğmesine basma
. . (ondalık nokta) düğmesine basma
Geri al tuşu Geri al düğmesine basma
Esc tuşu C düğmesine basma
Del CE düğmesine basma
Ctrl + Shift + D Hesaplama geçmişini temizleme
F2 Hesaplama geçmişini düzenleme
Yukarı Ok tuşu Hesaplama geçmişinde yukarı gitme
Aşağı Ok tuşu Hesaplama geçmişinde aşağı gitme
Esc tuşu Hesaplama geçmişini düzenlemeyi iptal etme
Enter Düzenlemeden sonra hesaplama geçmişini yeniden hesaplama
F3 Bilimsel modda Derece seçeneğini belirleme
F4 Bilimsel modda Radyan seçeneğini belirleme
F5 Bilimsel modda Grad seçeneğini belirleme
I Bilimsel modda Inv düğmesine basma
D Bilimsel modda Mod düğmesine basma
Ctrl + S Bilimsel modda sinh düğmesine basma
Ctrl + O Bilimsel modda cosh düğmesine basma
Ctrl + T Bilimsel modda tanh düğmesine basma
( Bilimsel modda ( düğmesine basma
) Bilimsel modda ) düğmesine basma
 N  Bilimsel modda ln düğmesine basma
 ;  Bilimsel modda Int düğmesine basma
 S  Bilimsel modda sin düğmesine basma
 O  Bilimsel modda cos düğmesine basma
 T  Bilimsel modda tan düğmesine basma
 M  Bilimsel modda dms düğmesine basma
 P  Bilimsel modda pi düğmesine basma
 V  Bilimsel modda F-E düğmesine basma
 X  Bilimsel modda Exp düğmesine basma
 Q  Bilimsel modda x^2 düğmesine basma
 Y  Bilimsel modda x^y düğmesine basma
 #  Bilimsel modda x^3 düğmesine basma
 L  Bilimsel modda log düğmesine basma
 !  Bilimsel modda n! düğmesine basma
 Ctrl + Y  Bilimsel modda y√x düğmesine basma
 Ctrl + B  Bilimsel modda 3√x düğmesine basma
 Ctrl + G  Bilimsel modda 10x düğmesine basma
 F5  Programcı modunda Onaltılık seçeneğini belirleme
 F6  Programcı modunda Onlu seçeneğini belirleme
 F7  Programcı modunda Sekizli seçeneğini belirleme
 F8  Programcı modunda İkili seçeneğini belirleme
 F12  Programcı modunda Qword seçeneğini belirleme
 F2 Programcı modunda Dword seçeneğini belirleme
 F3  Programcı modunda Word seçeneğini belirleme
 F4  Programcı modunda Bayt seçeneğini belirleme
 K  Programcı modunda RoR düğmesine basma
 J  Programcı modunda RoL düğmesine basma
 <  Programcı modunda Lsh düğmesine basma
 >  Programcı modunda Rsh düğmesine basma
 %  Programcı modunda Mod düğmesine basma
 ( Programcı modunda ( düğmesine basma
)  Programcı modunda ) düğmesine basma
 |  Programcı modunda Or düğmesine basma
 ^  Programcı modunda Xor düğmesine basma
 ~  Programcı modunda Not düğmesine basma
 &  Programcı modunda And düğmesine basma
 A–F Programcı modunda AF düğmelerine basma
 Boşluk çubuğu  Programlayıcı modunda bit değerini değiştirir
 A  İstatistikler modunda Average düğmesine basma
 Ctrl + A  İstatistikler modunda Average Sq düğmesine basma
 S   İstatistikler modunda Sum düğmesine basma
CTRL+S  İstatistikler modunda Sum Sq düğmesine basma
 T   İstatistikler modunda S.D. düğmesine basma
 CTRL+T   İstatistikler modunda Inv S.D. düğmesine basma
 D  İstatistik modunda CAD düğmesine basmaWindows Journal klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Windows Journal ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları yer almaktadır.

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
Ctrl + N Yeni bir not başlatma
Ctrl + O Son kullanılan notu açma
Ctrl + S Nottaki değişiklikleri kaydetme
Ctrl + Shift + V Notu belirli bir klasöre taşıma
Ctrl + P Notu yazdırma
Alt + F4 Notu ve Günlük penceresini kapatma
Ctrl + Z Değişikliği geri alma
Ctrl + Y Değişikliği yineleme
Ctrl + A Sayfadaki tüm öğeleri seçme
Ctrl + X Seçimi kesme
Ctrl + C Seçimi Pano’ya kopyalama
 Ctrl + V  Pano’daki seçimi yapıştırma
 Esc tuşu  Seçimi iptal etme
 Delete  Seçimi silme
 Ctrl + F  Temel arama başlatma
 Ctrl + G  Sayfaya gitme
 F5  Arama sonuçlarını yenileme
 F5  Not listesini yenileme
 F6  Not listesi ile not arasında geçiş yapma
 Ctrl + Shift + C  Not listesinde sütun başlıkları için bir kısayol menüsü görüntüleme
F11  Notu tam ekran modunda görüntüleme
 F1  Günlük Yardımı’nı açmaWindows Yardım görüntüleyicisi klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Yardım görüntüleyicisi ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları verilmiştir.

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
Alt + C İçindekiler’i görüntüleme
Alt + N Bağlantı Ayarları menüsünü görüntüleme
F10 Seçenekler menüsünü görüntüleme
Alt + Sol Ok tuşu Önceki görüntülenmiş konuya geri gitme
Alt + Sağ Ok tuşu Sonraki (daha önce görüntülenmiş) konuya gitme
Alt + A Müşteri desteği sayfasını görüntüleme
Alt + Home Yardım ve Destek giriş sayfasını görüntüleme
Home Konunun başına gitme
End tuşu Konunun sonuna gitme
Ctrl + F Geçerli konuyu arama
Ctrl + P Konu yazdırma
 F3  İmleci, arama kutusuna taşıma

Windows 8.1 ve Windows 8.1 RT

Başlıca klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Windows 8.1 ve Windows RT 8.1 için yaygın olan klavye kısayolları yer almaktadır.

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
Ctrl + C (veya Ctrl + Insert tuşu) Seçili öğeyi kopyalama
Ctrl + X Seçili öğeyi kesme
Ctrl + V (veya Shift + Insert) Seçili öğeyi yapıştırma
Ctrl + Z Eylemi geri alma
Alt + Sekme tuşu Açık uygulamalar arasında geçiş yapma
Alt+F4 Etkin öğeyi kapatma veya etkin uygulamadan çıkma
Windows logo tuşu  + L Bilgisayarınızı kilitleme veya hesapları değiştirme
Windows logo tuşu  + D Masaüstünü görüntüleme ve gizlemeYeni klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Windows’da kullanabileceğiniz yeni klavye kısayolları yer almaktadır.

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
Windows logo tuşu  + yazmaya başlayın Bilgisayarınızı arama
Ctrl + artı (+) veya Ctrl + eksi (-) Başlangıç ekranına sabitlenmiş uygulamalar gibi çok sayıda öğeyi yakınlaştırma veya uzaklaştırma
Ctrl + kaydırma tekerleği Başlangıç ekranına sabitlenmiş uygulamalar gibi çok sayıda öğeyi yakınlaştırma veya uzaklaştırma
Windows logo tuşu  + C Düğmeleri açma

Uygulamada, uygulama için komutları açma

Windows logo tuşu  + F Dosya aramak için Arama düğmesini açma
Windows logo tuşu  + H Paylaşım düğmesini açma
Windows logo tuşu + I Ayarlar düğmesini açma
Windows logo tuşu  + K Cihazlar düğmesini açma
Windows logo tuşu  + O Ekran yönünü (dikey veya yatay) kilitleme
Windows logo tuşu  + Q Her yerde veya açık olan uygulamada (bu uygulamada, uygulama araması destekleniyorsa) arama yapmak için Arama düğmesini açma
Windows logo tuşu + S Windows ve web’de arama yapmak için Arama düğmesini açma
Windows logo tuşu  + W Ayarları aramak için Arama düğmesini açma
Windows logo tuşu  + Z Uygulamada kullanılabilir komutları gösterme

Not

Ayrıca, uygulama açıkken Ayarlar düğmesine giderek bazı ayarları ve seçenekleri de görebilirsiniz.

Windows logo tuşu  + Ara çubuğu Giriş dili ve klavye düzenini değiştirme
Windows logo tuşu  + Ctrl + Boşluk çubuğu Önceden seçili girişe değiştirme
Windows logo tuşu  + Sekme tuşu Son kullanılan uygulamalar arasında geçiş yapma (masaüstü uygulamaları hariç)
Windows logo tuşu  + Ctrl + Sekme tuşu Son kullanılan uygulamalar arasında geçiş yapma (masaüstü uygulamaları hariç)
Windows logo tuşu  + Shift + Sekme tuşu Son kullanılan uygulamalar arasında ters sırayla geçiş yapma (masaüstü uygulamaları hariç)
Windows logo tuşu  + Shift + nokta (.) Uygulamayı sol tarafa tutturur
Windows logo tuşu  + nokta (.) Açık uygulamalar arasında geçiş yapma
Esc tuşu Geçerli görevi durdurma veya görevden çıkmaGenel klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda Windows’un genel klavye kısayolları bulunmaktadır.

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
F1 Yardım’ı görüntüleme
F2 Seçili öğeyi yeniden adlandırma
F3 Dosya veya klasör arama
F4 Dosya Gezgini’nde adres çubuğu listesini görüntüleme
F5 Etkin pencereyi yenileme
F6 Bir penceredeki veya masaüstündeki ekran öğeleri arasında geçiş yapma
F10 Etkin uygulamada Menü çubuğunu etkinleştirme
Alt+F4 Etkin öğeyi kapatma veya etkin uygulamadan çıkma
Alt + Esc tuşu Öğeler arasında, açılış sırasına göre geçiş yapma
Alt + altı çizili harf Söz konusu harf için komutu uygulama
Alt + Enter Seçili öğeye ilişkin özellikleri görüntüleme
Alt + Ara çubuğu Etkin pencerenin kısayol menüsünü açma
Alt + Sol ok tuşu Geri
Alt + Sağ ok tuşu İlet
Alt + Page Up tuşu Bir ekranı yukarı taşıma
Alt + Page Down tuşu Bir ekranı aşağı taşıma
Alt + Sekme tuşu Açık uygulamalar arasında geçiş yapma (masaüstü uygulamalar dışında)
Ctrl + F4 Etkin belgeyi kapatma (tam ekran olan ve çok sayıda belgeyi aynı anda açmanıza izin veren uygulamalarda)
Ctrl + A Belge veya penceredeki tüm öğeleri seçme
Ctrl + C (veya Ctrl + Insert tuşu) Seçili öğeyi kopyalama
Ctrl + D (veya Delete tuşu) Seçili öğeyi silip Geri Dönüşüm Kutusu’na taşıma
Ctrl+R (veya F5) Etkin pencereyi yenileme
Ctrl + V (veya Shift + Insert) Seçili öğeyi yapıştırma
Ctrl + X Seçili öğeyi kesme
Ctrl + Y Eylemi yineleme
Ctrl + Z Eylemi geri alma
Ctrl + artı (+) veya Ctrl + eksi (-) Başlangıç ekranına sabitlenmiş uygulamalar gibi çok sayıda öğeyi yakınlaştırma veya uzaklaştırma
Ctrl + farenin kaydırma tekerleği Başlangıç ekranına sabitlenmiş uygulamalar gibi masaüstü simgelerinin boyutunu değiştirme veya çok sayıda öğeyi yakınlaştırma veya uzaklaştırma
Ctrl + Sağ ok tuşu İmleci bir sonraki sözcüğün başlangıcına taşıma
Ctrl + Sol ok tuşu İmleci bir önceki sözcüğün başlangıcına taşıma
Ctrl + Aşağı ok tuşu İmleci bir sonraki paragrafın başlangıcına taşıma
Ctrl + Yukarı ok tuşu İmleci bir önceki paragrafın başlangıcına taşıma
Ctrl + Alt + Sekme tuşu Açık uygulamalar arasında geçiş yapmak için ok tuşlarını kullanın
Ctrl + ok tuşu (bir öğeye geçmek için) + Ara çubuğu Pencerede veya masaüstünde ayrı ayrı birden çok öğe seçme
Ctrl + Shift ve bir ok tuşu Metin bloğu seçme
Ctrl + Esc tuşu Başlangıç’ı açma
Ctrl + Shift + Esc tuşu Görev Yöneticisi’ni açma
Ctrl + Shift Birden fazla klavye düzeni kullanılabilir olduğunda klavye düzenini değiştirme
Ctrl + Ara çubuğu Çince giriş yöntemi düzenleyicisini (IME) açma veya kapatma
Shift+F10 Seçili öğenin kısayol menüsünü görüntüleme
Shift tuşu ve bir ok tuşu Pencerede veya masaüstünde birden fazla öğe seçme veya bir belge içinde metin seçme
Shift + Delete tuşu Seçili öğeyi Geri Dönüşüm Kutusu’na taşımadan silme
Sağ ok tuşu Sağ taraftaki bir sonraki menüyü veya bir alt menüyü açma
Sol ok tuşu Sol taraftaki bir sonraki menüyü açma veya bir alt menüyü kapatma
Esc tuşu Geçerli görevi durdurma veya görevden çıkmaWindows logo tuşu klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda Windows logo tuşunu kullanan kısayollar verilmiştir.

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
Windows logo tuşu + F1 Windows Yardım ve Destek’i açma
Windows logo tuşu Başlangıç ekranını görüntüleme veya gizleme
Windows logo tuşu  + B Bildirim alanına odaklama
Windows logo tuşu  + C Düğmeleri açma
Windows logo tuşu  + D Masaüstünü görüntüleme ve gizleme
Windows logo tuşu  + E Dosya Gezgini’ni açma
Windows logo tuşu  + F Arama düğmesini açma ve dosyaları arama
Windows logo tuşu  + H Paylaşım düğmesini açma
Windows logo tuşu  + I Ayarlar düğmesini açma
Windows logo tuşu + K Cihazlar düğmesini açma
Windows logo tuşu  + L Bilgisayarınızı kilitleme veya kişileri değiştirme
Windows logo tuşu  + M Tüm pencereleri simge durumuna küçültme
Windows logo tuşu  + O Cihaz yönünü kilitleme
Windows logo tuşu  + P Sunum ekranı modunu seçme
Windows logo tuşu  + Q Her yerde veya açık olan uygulamada (bu uygulamada, uygulama araması destekleniyorsa) arama yapmak için Arama düğmesini açma
Windows logo tuşu  + R Çalıştır iletişim kutusunu açma
Windows logo tuşu  + S Windows ve web’de arama yapmak için Arama düğmesini açma
Windows logo tuşu  + T Görev çubuğundaki uygulamalarda gezinme
Windows logo tuşu  + U Erişim Kolaylığı Merkezi’ni açma
Windows logo tuşu  + V Bildirimlerde gezinme
Windows logo tuşu  + Shift + V Bildirimlerde ters sırada gezinme
Windows logo tuşu  + X Hızlı Bağlantı menüsünü açma
Windows logo tuşu  + Z Uygulamada kullanılabilir komutları gösterme

Not

Ayrıca, uygulama açıkken Ayarlar düğmesine giderek bazı ayarları ve seçenekleri de görebilirsiniz.

Windows logo tuşu  + , Masaüstüne geçici olarak göz atma
Windows logo tuşu  + Duraklat tuşu Sistem Özellikleri iletişim kutusunu görüntüleme
Windows logo tuşu  + Ctrl + F Bilgisayar arama (ağ üzerindeyseniz)
Windows logo tuşu  + Shift + M Simge durumuna küçültülmüş pencereleri masaüstünde geri yükleme
Windows logo tuşu  + sayı Masaüstünü açın ve sayıyla belirtilen konumda görev çubuğuna sabitlenmiş olan uygulamayı başlatın. Uygulama zaten çalışıyorsa, o uygulamaya geçin.
Windows logo tuşu  + Shift + sayı Masaüstünü açma ve sayıyla belirtilen konumda görev çubuğuna sabitlenmiş olan uygulamanın yeni bir örneğini başlatma
Windows logo tuşu  + Ctrl + sayı Masaüstünü açma ve sayıyla belirtilen konumda görev çubuğuna sabitlenmiş olan uygulamanın son etkin penceresine geçme
Windows logo tuşu  + Alt + sayı Masaüstünü açma ve sayıyla belirtilen konumda görev çubuğuna sabitlenmiş olan uygulamanın Atlama Listesi’ni açma
Windows logo tuşu  + Ctrl + Shift + sayı Masaüstünü açma ve yönetici olarak görev çubuğunda verilen konumda bulunan uygulamanın yeni bir örneğini açma
Windows logo tuşu  + Sekme tuşu Son kullanılan uygulamalar arasında geçiş yapma (masaüstü uygulamaları hariç)
Windows logo tuşu  + Ctrl + Sekme tuşu Son kullanılan uygulamalar arasında geçiş yapma (masaüstü uygulamaları hariç)
Windows logo tuşu  + Shift + Sekme tuşu Son kullanılan uygulamalar arasında ters sırayla geçiş yapma (masaüstü uygulamaları hariç)
Windows logo tuşu  + Ctrl + B Bildirim alanında ileti görüntüleyen uygulamaya geçme
Windows logo tuşu  + Yukarı ok tuşu Pencerenin ekranı kaplamasını sağlama
Windows logo tuşu  + Aşağı ok tuşu Geçerli uygulamayı ekrandan kaldırma veya masaüstü penceresini simge durumuna küçültme
Windows logo tuşu  + Sol ok tuşu Uygulama veya masaüstü penceresinin ekranın sol tarafında ekranı kaplamasını sağlama
Windows logo tuşu  + Sağ ok tuşu Uygulama veya masaüstü penceresinin ekranın sağ tarafında ekranı kaplamasını sağlama
Windows logo tuşu  + Home Etkin masaüstü penceresi dışında tümünü simge durumuna küçültme (ikinci tuşa basıldığında tüm pencereleri geri yükler)
Windows logo tuşu  + Shift + Yukarı ok tuşu Masaüstü penceresini ekranın üst ve altına uzatma
Windows logo tuşu  + Shift + Aşağı ok tuşu Genişliği koruyarak etkin masaüstü pencerelerini önceki boyut/simge durumuna küçültme
Windows logo tuşu  + Shift + Sol ok veya Sağ ok tuşu Masaüstündeki uygulama veya pencereyi bir monitörden diğerine taşıma
Windows logo tuşu  + Ara çubuğu Giriş dili ve klavye düzenini değiştirme
Windows logo tuşu  + Ctrl + Boşluk çubuğu Önceden seçili girişe değiştirme
Windows logo tuşu  + Enter tuşu Ekran Okuyucusu’nu açma
Windows logo tuşu  + Shift + nokta (.) Açık uygulamalar arasında geçiş yapma
Windows logo tuşu  + nokta (.) Açık uygulamalar arasında geçiş yapma
Windows logo tuşu  + / IME yeniden dönüştürmeyi başlatma
Windows logo tuşu  + Alt + Enter tuşu Windows Media Center’ı açma
Windows logo tuşu  + artı (+) veya eksi (-) Büyüteç kullanarak büyütme veya küçültme
 Windows logo tuşu  + Esc tuşu Büyüteç’ten çıkmaİletişim kutusu klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, iletişim kutularında kullanabileceğiniz klavye kısayolları yer almaktadır.

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
F1 Yardım’ı görüntüleme
F4 Etkin listedeki öğeleri görüntüleme
Ctrl + Sekme tuşu Sekmelerde ileriye doğru gitme
Ctrl + Shift + Sekme tuşu Sekmelerde geriye doğru gitme
Ctrl + sayı (1-9 arasında sayı) n. sekmeye geçme
Sekme tuşu Seçeneklerde ileri doğru gitme
Shift + Sekme tuşu Seçeneklerde geriye doğru gitme
Alt + altı çizili harf Söz konusu harfe ilişkin komutu yerine getirme (veya seçeneği belirleme)
Boşluk çubuğu Etkin seçenek bir onay kutusu ise, onay kutusunu işaretleme veya işaretini kaldırma
Geri al tuşu Farklı Kaydet veya iletişim kutusunda bir klasör seçili ise, bir üst düzeydeki klasörü açma
Ok tuşları Etkin seçenek bir seçenek düğmeleri grubuysa bir düğme seçmeDosya Gezgini klavye kısayolları

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
 Alt + D Adres çubuğunu seçme
Ctrl + E Arama kutusunu seçme
Ctrl + F Arama kutusunu seçme
Ctrl + N Yeni bir pencere açma
Ctrl + W Geçerli pencereyi kapatma
Ctrl + farenin kaydırma tekerleği Dosya ve klasör simgelerinin boyutunu ve görünümünü değiştirme
Ctrl + Shift + E Seçilen klasörün üstündeki tüm klasörleri görüntüleme
Ctrl + Shift + N Yeni bir klasör oluşturma
Num Lock + yıldız işareti (*) Seçilen klasörün tüm alt klasörlerini görüntüleme
Num Lock + artı işareti (+) Seçilen klasörün içeriğini görüntüleme
Num Lock + eksi işareti (-) Seçili klasörü daraltma
Alt + P Önizleme bölmesini gösterme
Alt + Enter Seçilen öğenin Özellikler iletişim kutusunu açma
Alt + Sağ ok tuşu Sonraki klasörü görüntüleme
Alt + Yukarı ok tuşu Klasörün içinde bulunduğu klasörü görüntüleme
Alt + Sol ok tuşu Önceki klasörü görüntüleme
Geri al tuşu Önceki klasörü görüntüleme
Sağ ok tuşu Geçerli seçimi gösterme (daraltıldıysa) veya ilk alt klasörü seçme
Sol ok tuşu Geçerli seçimi daraltma (genişletilmişse) veya klasörün içinde bulunduğu klasörü seçme
End tuşu Etkin pencerenin en altını görüntüleme
Home Etkin pencerenin en üstünü görüntüleme
F11 Etkin pencereyle ekranı kaplama veya etkin pencereyi simge durumuna küçültmeGörev çubuğu klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda masaüstünde bulunan görev çubuğundaki öğelerle çalışmaya yönelik klavye kısayolları verilmiştir.

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
Shift + bir görev çubuğu düğmesine tıklama Bir uygulamayı açma veya uygulamanın başka bir örneğini hızla açma
Ctrl + Shift + bir görev çubuğu düğmesine tıklama Bir uygulamayı yönetici olarak açma
Shift + bir görev çubuğu düğmesine sağ tıklama Uygulama için pencere menüsünü gösterme
Shift + gruplanmış bir görev çubuğu düğmesine sağ tıklama Grup için pencere menüsünü gösterme
Ctrl + gruplanmış görev çubuğu düğmesine tıklama Grup pencereleri arasında gezinmeMasaüstü klavye kısayollarında Uzak Masaüstü Bağlantısı

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
Alt + Page Up tuşu Uygulamalar arasında soldan sağa geçme
Alt + Page Down tuşu Uygulamalar arasında sağdan sola geçme
Alt + Insert tuşu Uygulamalar arasında başlatıldıkları sırayla geçiş yapma
Alt + Home Başlangıç ekranını görüntüleme
Ctrl + Alt + Break tuşu Pencere ve tam ekran arasında geçiş yapma
Ctrl + Alt + End tuşu Windows Güvenliği iletişim kutusunu görüntüleme
Ctrl + Alt + Home Tam ekran modunda bağlantı çubuğunu etkinleştirme
Alt + Delete tuşu Sistem menüsünü görüntüleme
Ctrl + Alt + sayısal tuş takımındaki eksi işareti (-) İstemcideki etkin pencerenin bir kopyasını Terminal sunucusu panosuna yerleştirin (yerel bilgisayarda Alt+PRINT SCREEN tuşuna basmayla aynı işlevi görür).
Ctrl + Alt + sayısal tuş takımındaki artı işareti (+) Tüm istemci penceresi alanının bir kopyasını Terminal sunucusu panosuna yerleştirme (yerel bilgisayarda Print Screen tuşuna basmayla aynı işlevi görür)
Ctrl + Alt + Sağ ok tuşu Uzak Masaüstü denetimlerinden ana bilgisayar uygulamasındaki bir denetime (örneğin, bir düğme veya metin kutusu) “sekme”. Uzak Masaüstü denetimleri başka bir ana bilgisayar uygulamasına katıştırıldığında kullanışlıdır.
Ctrl + Alt + Sol ok tuşu Uzak Masaüstü denetimlerinden ana bilgisayar uygulamasındaki bir denetime (örneğin, bir düğme veya metin kutusu) “sekme”. Uzak Masaüstü denetimleri başka bir ana bilgisayar uygulamasına katıştırıldığında kullanışlıdır.Windows Yardım görüntüleyicisi klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Yardım görüntüleyicisi ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları verilmiştir.

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
F3 İmleci, arama kutusuna taşıma
F10 Seçenekler menüsünü görüntüleme
Home Konunun başına gitme
END tuşu Konunun sonuna gitme
Alt + Sol ok tuşu Önceki görüntülenmiş konuya geri gitme
Alt + Sağ ok tuşu Sonraki (daha önce görüntülenmiş) konuya gitme
Alt + Home Yardım ve Destek giriş sayfasını görüntüleme
Alt + A Müşteri desteği sayfasını görüntüleme
Alt + C İçindekiler’i görüntüleme
Alt + N Bağlantı Ayarları menüsünü görüntüleme
Ctrl + F Geçerli konuyu arama
Ctrl + P Konu yazdırmaUygulamayı yeniden düzenleme kısayolları

Aşağıdaki tabloda, modern uygulamaları yeniden düzenlemeye yönelik klavye kısayolları yer almaktadır.

Not

Uygulamaları yeniden düzenlerken, yeniden düzenleme moduna giriş yaptığınız andan itibaren tüm yeniden düzenleme komutları süresince Windows logo tuşunu sürekli olarak basılı tutun. Yeniden düzenleme işlemini tamamladığınızda, mevcut düzenlemeyi seçmek için Windows logo tuşuna basmayı bırakın.

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
Windows logo tuşu  + . (nokta) Yeniden düzenleme moduna girme ve monitörler arasında uygulama ya da ayırıcı seçme
Windows logo tuşu  + sol ok tuşu Uygulama ayırıcısını sola taşıma
Windows logo tuşu  + sağ ok tuşu Uygulama ayırıcısını sağa taşıma
Windows logo tuşu  + yukarı ok tuşu Uygulamanın ekranı kaplamasını sağlama
Windows logo tuşu  + aşağı ok tuşu Uygulamayı kapatma
Windows logo tuşu + Esc tuşu Yeniden düzenleme modundan çıkma

Windows 10

Klavye kısayolları genellikle bir fareyle yaptığınız bir şeyi yapmanın alternatif bir yolunu sunan tuşlar birleşimidir.

Kopyalama, yapıştırma ve diğer genel klavye kısayolları

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
Ctrl + X Seçili öğeyi kes
Ctrl + C (veya Ctrl + Insert tuşu) Seçili öğeyi kopyala
Ctrl + V (veya Shift + Insert) Seçilen öğeyi yapıştır
Ctrl + Z Eylemi geri alma
Alt + Sekme tuşu Açık uygulamalar arasında geçiş yapma
Alt+F4 Etkin öğeyi kapat veya etkin uygulamadan çık
Windows logo tuşu  + L Bilgisayarınızı kilitleme
Windows logo tuşu  + D Masaüstünü görüntüleme ve gizleme
F2 Seçili öğeyi yeniden adlandırma
F3 Dosya Gezgini’nde dosya veya klasör arama
F4 Dosya Gezgini’nde adres çubuğu listesini görüntüleme
F5 Etkin pencereyi yenileme
F6 Bir penceredeki veya masaüstündeki ekran öğeleri arasında geçiş yapma
F10 Etkin uygulamada Menü çubuğunu etkinleştirme
Alt + F8 Parolanızı oturum açma ekranında gösterme
Alt + Esc Öğeler arasında, açılış sırasına göre geçiş yapma
Alt + altı çizili harf Söz konusu harf için komutu uygulama
Alt + Enter Seçili öğeye ilişkin özellikleri görüntüleme
Alt + Ara çubuğu Etkin pencerenin kısayol menüsünü açma
Alt + Sol ok tuşu Geri gitme
Alt + Sağ ok tuşu İleri Gitme
Alt + Page Up tuşu Bir ekranı yukarı taşıma
Alt + Page Down tuşu Bir ekranı aşağı taşıma
Ctrl+F4 Etkin belgeyi kapatma (tam ekran olan ve birden fazla belgeyi aynı anda açmanızı sağlayan uygulamalarda)
Ctrl + A Bir belge veya penceredeki tüm öğeleri seçme
Ctrl + D (veya Delete tuşu) Seçili öğeyi silip Geri Dönüşüm Kutusu’na taşıma
Ctrl+R (veya F5) Etkin pencereyi yenileme
Ctrl + Y Eylemi yineleme
Ctrl + Sağ ok tuşu İmleci bir sonraki sözcüğün başlangıcına taşıma
Ctrl + Sol ok tuşu İmleci bir önceki sözcüğün başlangıcına taşıma
Ctrl + Aşağı ok tuşu İmleci bir sonraki paragrafın başlangıcına taşıma
Ctrl + Yukarı ok tuşu İmleci bir önceki paragrafın başlangıcına taşıma
Ctrl + Alt + Sekme tuşu Açık uygulamalar arasında geçiş yapmak için ok tuşlarını kullanın
Ctrl + Alt + Shift + ok tuşları Başlangıç menüsünde vurgulanmış haldeki bir grup veya kutucuğu belirtilen yönde taşıma
Ctrl + ok tuşu (bir öğeye geçmek için) + Ara çubuğu Pencerede veya masaüstünde ayrı ayrı birden çok öğe seçme
Ctrl + Shift ve bir ok tuşu Metin bloğu seçme
Ctrl + Esc tuşu Başlangıç’ı açma
Ctrl + Shift + Esc tuşu Görev Yöneticisi’ni açma
Ctrl + Shift Birden fazla klavye düzeni kullanılabilir olduğunda klavye düzenini değiştirme
Ctrl + Ara çubuğu Çince giriş yöntemi düzenleyicisini (IME) açma veya kapatma
Shift+F10 Seçili öğenin kısayol menüsünü görüntüleme
Shift tuşu ve bir ok tuşu Pencerede veya masaüstünde birden fazla öğe seçme veya bir belge içinde metin seçme
Shift + Delete tuşu Seçili öğeyi Geri Dönüşüm Kutusu’na taşımadan silme
Sağ ok tuşu Sağ taraftaki bir sonraki menüyü veya bir alt menüyü açma
Sol ok tuşu Sol taraftaki bir sonraki menüyü açma veya bir alt menüyü kapatma
Esc tuşu Geçerli görevi durdurma veya görevden çıkma

Windows logo tuşu klavye kısayolları

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
Windows logo tuşu  Başlangıç’ı açma veya kapatma
Windows logo tuşu  + A İşlem merkezini açma
Windows logo tuşu  + B Bildirim alanına odaklama
Windows logo tuşu  + Shift + C Cortana’yı dinleme modunda açma

Not: Cortana, yalnızca belirli ülkelerde/bölgelerde kullanılabilir ve bazı Cortana özellikleri her yerde kullanılabilir olmayabilir. Cortana kullanılabilir değilse veya kapatıldıysa arama özelliğini kullanmaya devam edebilirsiniz.

Windows logo tuşu  + D Masaüstünü görüntüleme ve gizleme
Windows logo tuşu  + Alt + D Masaüstünde tarihi ve saati görüntüleme ve gizleme
Windows logo tuşu  + E Dosya Gezgini’ni açma
Windows logo tuşu  + F Geri Bildirim Merkezi’ni Açma
Windows logo tuşu  + G Bir oyun açıkken Oyun çubuğunu açma
Windows logo tuşu  + H Paylaşım düğmesini açma
Windows logo tuşu  + I Ayarlar’ı açma
Windows logo tuşu  + J  Kullanılabildiğinde odağı bir Windows ipucuna ayarlayın.

Bir Windows ipucu göründüğünde odağı İpucuna götürün.  Odağı ekrandaki Windows ipucunun sabitlendiği öğeye götürmek için klavye kısayollarına yeniden basma.

Windows logo tuşu  + K Bağlan hızlı işlemini açma
Windows logo tuşu  + L Bilgisayarınızı kilitleme veya hesapları değiştirme
Windows logo tuşu  + M Tüm pencereleri simge durumuna küçültme
Windows logo tuşu  + O Cihaz yönünü kilitleme
Windows logo tuşu  + P Sunum ekranı modunu seçme
Windows logo tuşu  + R Çalıştır iletişim kutusunu açma
Windows logo tuşu  + S Arama’yı açma
Windows logo tuşu  + T Görev çubuğundaki uygulamalarda gezinme
Windows logo tuşu  + U Erişim Kolaylığı Merkezi’ni açma
Windows logo tuşu  + V Bildirimlerde gezinme
Windows logo tuşu  + Shift + V Bildirimlerde ters sırada gezinme
Windows logo tuşu  + X Hızlı Bağlantı menüsünü açma
Windows logo tuşu  + Z Tam ekran modunda bir uygulamada kullanılabilen komutları gösterme
Windows logo tuşu  + virgül (,) Masaüstüne geçici olarak göz atma
Windows logo tuşu  + Duraklat Sistem Özellikleri iletişim kutusunu görüntüleme
Windows logo tuşu  + Ctrl + F Bilgisayar arama (ağ üzerindeyseniz)
Windows logo tuşu  + Shift + M Simge durumuna küçültülmüş pencereleri masaüstünde geri yükleme
Windows logo tuşu  + sayı Masaüstünü açın ve sayıyla belirtilen konumda görev çubuğuna sabitlenmiş olan uygulamayı başlatın. Uygulama zaten çalışıyorsa, o uygulamaya geçin.
Windows logo tuşu  + Shift + sayı Masaüstünü açma ve sayıyla belirtilen konumda görev çubuğuna sabitlenmiş olan uygulamanın yeni bir örneğini başlatma
Windows logo tuşu  + Ctrl + sayı Masaüstünü açma ve sayıyla belirtilen konumda görev çubuğuna sabitlenmiş olan uygulamanın son etkin penceresine geçme
Windows logo tuşu  + Alt + sayı Masaüstünü açma ve sayıyla belirtilen konumda görev çubuğuna sabitlenmiş olan uygulamanın Atlama Listesi’ni açma
Windows logo tuşu  + Ctrl + Shift + sayı Masaüstünü açma ve görev çubuğunda verilen konumda bulunan uygulamanın yeni bir örneğini yönetici olarak açma
Windows logo tuşu  + Sekme Görev görünümü açma
Windows logo tuşu  + Yukarı ok Pencerenin ekranı kaplamasını sağlama
Windows logo tuşu  + Aşağı ok Geçerli uygulamayı ekrandan kaldırma veya masaüstü penceresini simge durumuna küçültme
Windows logo tuşu  + Sol ok Uygulama veya masaüstü penceresinin ekranın sol tarafında ekranı kaplamasını sağlama
Windows logo tuşu  + Sağ ok Uygulama veya masaüstü penceresinin ekranın sağ tarafında ekranı kaplamasını sağlama
Windows logo tuşu  + Home Etkin masaüstü penceresi dışında tümünü simge durumuna küçültme (ikinci tuşa basıldığında tüm pencereleri geri yükler)
Windows logo tuşu  + Shift + Yukarı ok Masaüstü penceresini ekranın üst ve altına uzatma
Windows logo tuşu  + Shift + Aşağı ok Genişliği koruyarak etkin masaüstü pencerelerini önceki boyut/simge durumuna küçültme
Windows logo tuşu  + Shift + Sol ok veya Sağ ok Masaüstündeki uygulama veya pencereyi bir monitörden diğerine taşıma
Windows logo tuşu  + Boşluk çubuğu Giriş dili ve klavye düzenini değiştirme
Windows logo tuşu  + Ctrl + Boşluk çubuğu Önceden seçili girişe değiştirme
Windows logo tuşu  + Enter Ekran Okuyucusu’nu açma
Windows logo tuşu  + eğik çizgi (/) IME yeniden dönüşümünü başlatma
Windows logo tuşu  + artı (+) veya eksi (-) Büyüteç kullanarak büyütme veya küçültme
Windows logo tuşu  + Esc Büyüteç’ten çıkma

Komut İstemi klavye kısayolları

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
Ctrl + C (veya Ctrl + Insert tuşu) Seçili metni kopyalama
Ctrl + V (veya Shift + Insert) Seçili metni yapıştırma
Ctrl + M İşaret moduna girme
Alt + seçim tuşu Blok modunda seçimi başlatma
Ok tuşları İmleci belirtilen yönde hareket ettirme
Page up tuşu İmleci bir sayfa yukarı taşıma
Page down İmleci bir sayfa aşağı taşıma
Ctrl + Home (İşaret modu) İmleci arabelleğin başlangıcına taşıma
Ctrl + End (İşaret modu) İmleci arabelleğin sonuna taşıma
Ctrl + Yukarı ok tuşu Çıkış geçmişinde bir satır yukarı gitme
Ctrl + Aşağı ok tuşu Çıkış geçmişinde bir satır aşağı gitme
Ctrl + Home (Geçmişte gezinme) Komut satırı boş ise, görünüm penceresi arabelleğin başına taşıyın. Aksi takdirde, komut satırında imlecin solundaki tüm karakterleri silin.
Ctrl + End (Geçmişte gezinme) Komut satırı boşsa görünüm penceresini komut satırına taşıyın. Aksi takdirde, komut satırında imlecin sağında yer alan tüm karakterleri silin.

İletişim kutusu klavye kısayolları

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
F4 Etkin listedeki öğeleri görüntüleme
Ctrl + Sekme tuşu Sekmelerde ileriye doğru gitme
Ctrl + Shift + Sekme tuşu Sekmelerde geriye doğru gitme
Ctrl + sayı (1-9 arasında sayı) n. sekmeye geçme
Sekme tuşu Seçeneklerde ileri doğru gitme
Shift + Sekme tuşu Seçeneklerde geriye doğru gitme
Alt + altı çizili harf Söz konusu harfle birlikte kullanılan komutu yerine getirme (veya seçeneği belirleme)
Boşluk çubuğu Etkin seçenek bir onay kutusu ise, onay kutusunu işaretleme veya işaretini kaldırma
Geri al tuşu Farklı Kaydet veya Aç iletişim kutusunda bir klasör seçili ise, bir üst düzeydeki klasörü açma
Ok tuşları Etkin seçenek bir seçenek düğmeleri grubuysa bir düğme seçme

Dosya Gezgini klavye kısayolları

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
Alt + D Adres çubuğunu seçme
Ctrl + E Arama kutusunu seçme
Ctrl + F Arama kutusunu seçme
Ctrl + N Yeni bir pencere açma
Ctrl + W Etkin pencereyi kapatma
Ctrl + farenin kaydırma tekerleği Dosya ve klasör simgelerinin boyutunu ve görünümünü değiştirme
Ctrl + Shift + E Seçilen klasörün üstündeki tüm klasörleri görüntüleme
Ctrl + Shift + N Yeni bir klasör oluşturma 
Num Lock + yıldız işareti (*) Seçilen klasörün tüm alt klasörlerini görüntüleme
Num Lock + artı işareti (+) Seçilen klasörün içeriğini görüntüleme
Num Lock + eksi işareti (-) Seçili klasörü daraltma
Alt + P Önizleme panelini gösterme
Alt + Enter Seçilen öğenin Özellikler iletişim kutusunu açma
Alt + Sağ ok tuşu Sonraki klasörü görüntüleme
Alt + Yukarı ok tuşu Klasörün içinde bulunduğu klasörü görüntüleme
Alt + Sol ok tuşu Önceki klasörü görüntüleme
Geri al tuşu Önceki klasörü görüntüleme
Sağ ok tuşu Geçerli seçimi gösterme (daraltıldıysa) veya ilk alt klasörü seçme
Sol ok tuşu Geçerli seçimi daraltma (genişletilmişse) veya klasörün içinde bulunduğu klasörü seçme
End tuşu Etkin pencerenin en altını görüntüleme
Ev Etkin pencerenin en üstünü görüntüleme
F11 Etkin pencereyle ekranı kaplama veya etkin pencereyi simge durumuna küçültme

Sanal masaüstleri klavye kısayolları

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
Windows logo tuşu  + Sekme tuşu Görev görünümü açma
Windows logo tuşu  + Ctrl + D Sanal masaüstü ekleme
Windows logo tuşu  + Ctrl + Sağ ok tuşu Sağda oluşturduğunuz sanal masaüstleri arasında geçiş yapma
Windows logo tuşu  + Ctrl + Sol ok tuşu Solda oluşturduğunuz sanal masaüstleri arasında geçiş yapma
Windows logo tuşu  + Ctrl + F4 Kullandığınız sanal masaüstünü kapatma

Bir önceki makalemizde mIRC Siteleri hakkında bilgiler verilmektedir.

Sosyal Medya'da Paylaş & Destek ol!

Hakkında Sohbet

Bu habere de bakabilirisiniz

Ankara Sohbet Odaları

Ankara Sohbet Odaları Merhaba saygılı değer Ankaralılar sizlere açmış olduğumuz yeni sohbet ve chat sitemiz …

3 Yorumlar

  1. Başarılar dileriz. Sitenizi takip ediyorum Yazıların devamını bekliyorum.

  2. Teşekkür ederiz sitenizi takip ediyorum.

  3. Elinize sağlık bilgilendirici bir yazı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla
sohbet odaları sohbet geveze.org ayva

Sohbet

Webmaster Forum Güncel Forum Forumlar Forum Sitesi webmaster forum Teknoloji Forum sohbet odaları bizimmekan Kadınlar Mekanı Sağlık Forum